koeling lichtarmatuur

engineering en design diensten met de eindige elementen methode

Gestroomlijnde dienstverlening via eindige elementen analyses

Quadco maakt gebruik van Ansys Mechanical en Ansys Fluent en CFX om Eindige Elementen Analyses en Computational Fluid Dynamics simulaties uit te voeren. Met deze software kunnen de meest gangbare CAD-filetypes geïmporteerd worden waarop onze simulaties kunnen uitgevoerd worden.

De expertise van Quadco verzekert u er van dat de simulatie van uw producten op de meest accurate manier wordt uitgevoerd, zowel in het toewijzen van de randvoorwaarden en de belastingen, als in de interpretatie van de resultaten.
Quadco maakt voor elke simulatie een uitgebreid rapport van de probleemstelling, de randvoorwaarden en de resultaten en levert daarbij heldere conclusies en de nodige aanbevelingen om uw ontwerpen, producten en processen een succes te laten worden.

Kostenbesparing en kwaliteitsverbetering met Eindige Elementen software

De simulatie van uw producten met de Eindige Elementen Methode heeft een aantal belangrijke voordelen die enerzijds de kwaliteit en duurzaamheid van uw producten verhogen en anderzijds kunnen resulteren in aanzienlijke kostenbesparingen door het efficiënter gebruik van materialen, het verminderen van het aantal prototypes en vooral het reduceren van de time-to-market.

Tekortkomingen en mogelijke risico’s van uw ontwerp kunnen met eindige elementen analyses heel vroeg in het ontwerpproces gedetecteerd worden. Daardoor vermijdt u hoge onvoorziene kosten die voortvloeien uit een te laat ingrijpen tijdens de productontwikkeling.
Quadco kan u hierbij van dienst zijn.

Expertise

Onze expertise situeert zich op volgende vlakken: